fbpx

Politica de confidențialitate

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Asociația Sibiu IT cu sediul social în Sibiu, Str. Reconstrucției, nr. 2A, (denumită în continuare Asociația Sibiu IT).

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii https://sibiu-it.ro/, la care ne vom referi în continuare cu denumirea „site”.

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă trimiteți un mesaj prin intermediul site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:

 • Nume şi prenume
 • Număr de telefon
 • Adresa de e-mail
 • Adresa de facturare (aderare, taxele anuale)

Date referitoare la modul în care utilizaţi site-ul (de exemplu, comportamentul /preferinţele /obişnuinţele dumneavoastră, precum şi orice alte categorii de date pe care le furnizaţi în mod direct în contextul completării formularului de contact sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

Dacă sunteţi vizitator al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizaţi:

 • În mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizaţi în cadrul secţiunii de contact / întrebări / reclamaţii, în măsura în care ne contactaţi în acest fel.
 • În mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigării, istoricul căutărilor, sistem de operare folosit, limba şi pagini vizualizate, URL-uri complete, secvenţa de click-uri către, prin şi de la site-ul nostru, informaţii sau produse vizualizate / căutate, durata vizitelor pe anumite pagini, informaţii privind interacţiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.
 1. Scopurile şi temeiurile de prelucrării

Dacă sunteţi vizitator al site-ului, Asociația Sibiu IT prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms)

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza consimţământul dumneavoastră, dacă alegeţi să-l furnizaţi.

Vă puteţi exprima consimţământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea şi bifarea căsuţei corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul şi a îmbunătăţi experienţa dumneavoastră oferită pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza interesul legitim al Asociației Sibiu IT de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum şi pentru a îmbunătăţi permanent experienta vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluţionarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamaţii.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 1. Durata pentru care vă prelucram datele

Asociația Sibiu IT SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menţionate mai sus.

În cazul în care sunteţi membru, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale şi ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina (de ex, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Totuşi, dorim să vă informăm că întreruperea temporată sau definitivă a calității de membru nu va avea ca efect automat ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă vă retrageţi consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfăşurate de pe baza consimţământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Nu închiriem / vindem datele dumneavoastră cu caracter personal către terţe părţi.

Pe lângă operator, în anumite situaţii, datele pot fi accesibile pentru terţe părţi precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, dacă este necesar, ca persoane împuternicite de Operator.

Acestea sunt obligate prin contract să menţină confidenţialitatea datelor şi să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.

De asemenea, am putea dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către autorităţile publice centrale / locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea site-ului
 • în situaţiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilităţi persoanelor vizate, obţinute ca urmare a participării lor la diverse campanii organizate de către prin intermediul site-ului;
 • pentru menţinerea, personalizarea şi îmbunătăţirea site-ului şi a serviciilor derulate prin intermediul lui
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea şi cercetarea, monitorizarea tendinţelor de utilizare şi activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranţă şi autentificarea utilizatorilor
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condiţiile şi limitele prevăzute de lege
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Asociația Sibiu IT, pot fi transferate în afară României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

 1. Drepturile de care beneficiaţi

În condiţiile prevăzute de legislaţia în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiaţi de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare – dreptul de a primi detalii privind activităţile de prelucrare efectuate de către , conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date dreptul de a obţine confirmarea din partea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare – dreptul de a obţine corectarea, fără întârzieri justificate, de către a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum şi completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ştergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”) – se aplică anumite condiţii; Este posibil ca, în urma solicitării de ştergere a datelor, să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) şi să continue în aceste condiţii prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricţionarea prelucrării, în anumite condiţii;
 • dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurata, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum şi dreptul că aceste date să fie transmise de către către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziţie:

            – în ceea ce priveşte activităţile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

            – în orice moment, din motive legate de situaţia particulară în care se află persoana vizată, că datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al său în temeiul interesului public, cu excepţia cazurilor în care poate demonstra că are motive legitime şi imperioase care justifica prelucarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

            – în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatedreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activităţi de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţelor competente, în măsura în care consideraţi necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate şi pentru a vă exercita drepturile menţionate mai sus, vă rugăm să vă adresaţi la adresa de email: contact@sibiuit.ro

 1. Modificări în politica de confidenţialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidenţialitate. În cazul unor modificări majore pe viitor vei fi înştiinţat pe email (dacă este posibil) sau prin afişarea unui mesaj specific pe site.

Aceasta pagină de internet foloseşte fişiere de tip cookie. Pentru mai multe informaţii cu privire la modul în care se folosesc aceste fişiere, vă rugăm să accesaţi Politica de Cookies.