fbpx

Regulament de participare

REGULAMENT DE PARTICIPARE

IT SUMMER SCHOOL

Capitolul I. Dispoziţii generale

Secţiunea 1.  Părţile şi scopul evenimentului IT Summer School

Art.1. Organizator

Asociația Sibiu IT cu sediul în Strada Reconstrucției 2A, Sibiu, România, reprezentată de Cătălin Mihacea, în calitate de Președinte.

Art. 2. Participanţi

Proiectul IT Summer School este destinat unui număr de 80 de participanți, cu vârste cuprinse între 16 și 23 de ani, elevi, studenți sau pasionați de domeniul IT. 

Art.3. Scopul proiectului

Prin proiectul educaţional IT Summer School, Asociația Sibiu IT îşi propune să aducă împreună elevi, studenți și profesioniști din domeniul IT, pentru a explora subiecte de interes, precum Artificial Intelligence, Cybersecurity și Sustainability.

Art. 4. Locul şi  perioada de desfăşurare

Proiectul IT Summer School se va desfășura în Sibiu, în perioada 8-12 iulie 2024, în spaţiile puse la dispoziție de Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. 

Secţiunea 2. Procedura de înscriere şi eligibilitate

Art. 5. Condiţii de înscriere

 1. Pentru înscriere sunt necesari următorii pași:
 2. completarea formularului de înscriere;
 3. completarea și semnarea acordului de participare de către un părinte/tutore legal (descarcă fișier) pentru participanții care nu au împlinit 18 ani până la data de 8 iulie 2024;

Art. 6.- Criterii de selecţie

Programul este destinat elevilor și studenților din Municipiul Sibiu, cu vârste cuprinse între 16 si 23 de ani, interesați de tehnologie sau de o carieră în domeniul IT.

Art. 7.- Costuri de participare

Participarea la eveniment este gratuită și se face în limita locurilor disponibile. 

Capitolul II. Dispoziţii privind derularea activităţilor din cadrul evenimentului IT Summer School 

Secţiunea 1. Drepturile  şi obligaţiile participanţilor

Art.8.- Participanţii au următoarele drepturi:

 1. să folosească, pe parcursul evenimentului IT Summer School , în mod gratuit, infrastructura pusă la dispoziţie de Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.
 2. să participe la programele şi activităţile IT Summer School;
 3. să beneficieze de asistenţă medicală în caz de urgenţă;
 4. să beneficieze de protecţia datelor cu caracter personal;
 5.  să  beneficieze de un tratament egal şi nediscriminatoriu pe parcursul desfăşurării prezentărilor și atelierelor din cadrul IT Summer School.

Art.9.- Participanţii au următoarele obligaţii:

 1. a)  să respecte Regulamentul IT Summer School;
 2. b)  să aibă un comportament civilizat;
 3. c)  să nu angajeze numele proiectului Tech Trail: Craft Your IT Journey, al evenimentului IT Summer School sau pe cel al Asociației Sibiu IT/Sibiu IT Cluster în acţiuni defăimătoare care pot aduce prejudicii imaginii evenimentului şi/sau organizatorului şi sponsorilor;
 4. d) să respecte indicaţiile şi deciziile organizatorilor, precum şi îndrumările mentorilor și facilitatorilor pe toată perioada desfăşurării IT Summer School, adică de luni, 08 iulie, până vineri 12 iulie 2024, zilnic, în intervalul orar 10:00 – 17:00.
 5. e)  să nu părăsească grupul din care fac parte fără a anunța în prealabil un mentor sau un membru al echipei de organizare;
 6. f)   să păstreze curăţenia în toate spaţiile pe care le folosesc, inclusiv în cele naturale;
 7. g)  să nu deterioreze/distrugă bunurile materiale existente în spaţiile în care se vor desfăşura activităţile IT Summer School;
 8. h)  să nu deţină şi să nu consume, alcool, droguri sau alte substanțe care le pot altera starea.

Secţiunea 2. Responsabilitate

Art. 15. – Participanţii şi părinţii sau tutorii legali sunt de acord că Organizatorul nu este responsabil pentru nicio pierdere, distrugere sau accidentare de niciun fel care rezultă în urma participării la IT Summer School.

Art. 16. – Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal, stocate pe durata programului.

Art. 17. – Pe întreaga durată a evenimentului, participanţii sunt singurii care răspund de siguranţa bunurilor şi valorilor personale: telefoane mobile, bani, tablete, laptopuri etc.

Art. 18. – Organizatorul îşi rezervă dreptul de a lua măsuri în ceea ce priveşte verificarea aplicării şi respectării Regulamentului şi de a acţiona în consecinţă dacă prevederile acestuia sunt încălcate sau se pune în pericol siguranţa grupului sau a vreunuia dintre participanţi, mentori sau organizatori.

Art. 19. – Organizatorul va putea cere despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin încalcarea prezentului Regulament şi din culpa participanţilor, în limita dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 20. – Costurile daunelor materiale cauzate de participanţi în locurile în care se vor desfăşura activităţile IT Summer School vor fi suportate de către participanți sau de către părinţi sau tutori legali în cazul participanților minori. 

Capitolul III. Dispoziţii finale

Art. 22. – Prezentul Regulament este supus legii române.

Art. 23. – Eventualele litigii ce decurg din sau în legătură cu prezentul Regulament se vor rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar, vor fi rezolvate de către instanţele competente